OSCG is lid van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water, de LWAOW. De LWAOW is aangesloten bij de amateurarcheologische organisatie AWN www.awn-archeologie.nl en https://www.awn-archeologie.nl/archeologie-onder-water/

De LWAOW werkt samen met de overheidsdienst Cultureel erfgoed en met de Engelse organisatie Nautical Archaeological Society (NAS)

Geprobeerd wordt om jaarlijks een Basiscursis Maritieme Archeologie te organiseren met theorielessen en praktijklessen waarbij als opdracht bijvoorbeeld een scheepswrak in kaart moet worden gebracht. Meer informatie op:

http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/lwaow/wp-content/uploads/2016/12/BasiscursusMaritiemeArcheologie.pdf

Als je slaagt voor deze cursus dan krijg je het officiële NAS1 certificaat.

En ben je een wereldwijd erkende beginner onderwaterarcheoloog.

Een paar keer per jaar geeft de secretaris van de LWAOW een tijdschrift uit met de naam "Even bijpraten" met informatie over allerlei activiteiten. Kijk maar even.

 

Ben je geïnteresseerd in de onderwaterarcheologie en wil je nog meedoen met de Basiscursus in 2019 dan moet je deze Even bijpraten zeker even goed lezen. Je zult wel snel moeten reageren om je nog op te geven.

Heb je nog vragen over dit onderwerp dan kun je altijd terecht bij Geert van der Velde.